AKTUALITY

HOP s podporou Pirátů

Rádi vám oznamujeme, že do letošních komunálních voleb míří Hnutí občanů Počernic s podporou Pirátů (Česká pirátská strana). Ceníme si jich pro otevřenost, transparentnost, nasazení i osobitý vztah k zavedeným politickým manýrům.
S pirátským programem a zásadami se ztotožňujeme a jsme si jisti tím, že Horní Počernice potřebují vše výše uvedené jako sůl.
Společně se zasadíme o otevřenou a fungující radnici!

Lod FB
Loga spolecna

Krásné léto přejí HOPáci :)

HOP leto 2018 V v1

NECHCETE KAMIONY VE MĚSTĚ? PŘIPOMÍNKUJTE METROPOLITNÍ PLÁN!

kamiony

Je to tak – kdo si uvědomuje, že průtah kamionů městem odporuje evropské legislativě a je nesmyslný a hlavně ohrožující životy nás všech, má možnost vyjádřit svůj názor i připomínkami Metropolitního plánu.

Přikládáme vám zde text vzorové připomínky pro oblast Praha-východ. Stačí vyjádřit svůj názor jejím vyplněním a odesláním na Odbor územního rozvoje MHMP, Jungmannova 35, Praha 1. Vše najdete v připomínce. 

Termín pro podání připomínek je od 27. června do 26. července 2018.
Připomínku lze odeslat písemně na magistrát, předat na podatelně magistrátu, poslat datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem. Kopii připomínky si ponechte u sebe.

Užitečné odkazy:
Informace o metropolitním plánu
Jak napsat a podat připomínky
Vzorový formulář
Metropolitní plán – výkresy (Z 03 se týká infrastruktury)
Metropolitní plán – dopravní infrastruktura část šestá

Vzorová připomínka pro Prahu východ (klikněte pro stažení)
pripominka

PŘIJDOU OBČANÉ BĚCHOVIC O SVÉ DOMOVY?

Snad ne! Přijďte je proto podpořit na besedu "Boj za lepší Běchovice má pořád smysl"!

Koná se 7. června od 18 hodin v restauraci Do Říčan č.p. 442, Praha - Běchovice II.

Zvou nás Sdružení nezávislých občanů Prahy /SNOP/, Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, z.s. a Zdravé životní prostředí, z.s.

Přijďte si poslechnout, co je pravda a co mýty o Silničním okruhu kolem Prahy! Využijte možnost poznat pravdu.

Více informací na FB Rozumná doprava.

HOPÁCI PODPORUJÍ PETICI ZA ROZUMNÉ ŘEŠENÍ OKRUHU KOLEM PRAHY!

Kdo má zájem, může si vytisknout archy a šířit petici dále. Je určena pro celou Prahu. Najdete ji zde.

„Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy"

Vážený pane premiére, pane ministře dopravy, vážené zastupitelky a zastupitelé hl.m. Prahy,
my, níže podepsaní občané, se na vás obracíme s žádostí o podporu řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamionové dopravy z území hlavního města a středočeských obcí, při respektování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a územního rozvoje.
Současný návrh SOKP dle zásad územního rozvoje však zavádí tranzitní nákladní dopravu do Prahy. Realizace dnes již dálničního průtahu by vedla ke zhoršení dopravní situace a životního prostředí zejména v městských částech na východě a na severu Prahy a měla by negativní dopady na cca 100 000 obyvatel.
SOKP dle ZÚR je tedy v rozporu s nařízením č. 1315/2013/EU o transevropských dopravních sítích (TENT). K zásadám rozvoje TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení městských oblastí, oddělení městské a tranzitní dopravy.
Odmítáme prosazování více než 50 let staré koncepce SOKP, která vznikala za jiné geopolitické situace pro zcela odlišné intenzity dopravy a předpokládanou zátěž než dnes. Od té doby došlo k významnému rozvoji města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do evropských struktur.

Žádáme vás tímto o následující:

  1. 1. Iniciovat objektivní posouzení variant řešení pro vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy z území hl.m. Prahy

  2. 2. Projednat navrhované varianty a vybrat tu, která se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, ochrany životního prostředí, bezpečnosti dopravy, nákladů a územního rozvoje

  3. 3. Vymezit koridor vybrané varianty v územně plánovacích dokumentech a iniciovat přípravu podkladů pro proces EIA

  4. 4. Řešit odděleně od tranzitu dopravní obslužnost v okrajových částech Prahy Věříme, že se podaří najít řešení přínosné pro Prahu i Středočeský kraj.

Petiční výbor zastupuje v rámci petice určené pro celou Prahu i zastupitelka Hnutí občanů Počernic Mgr. Alena Štrobová, Chvalkovická 2359/54, 193 00 – Praha 20,
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Petici a další informace k tématu naleznete na www.rozumnadoprava.cz/obcane a www.rozumnadoprava.cz

automotive-cars-expressway-172074

 

květnový HOPčasník je tu!

Pomůže Pavel Telička Horní Počernicím v Evropské komisi?

Víte, že kamiony ve městě vadí i mnohým známým politikům i dopravním odborníkům?

Hornopočernická radnice - hotové Bermudy!

Boj občana Oskara Bílka o právo na kultivované životní prostředí.

To vše si přečtete v aktuálním čísle HOPčasníku!

SVOBODA SLOVA

30. 4. 2018

Občané nemohou psát do Hornopočernického zpravodaje, píšou proto k nám.

Rozhodl jsem se s vámi podělit o frustrující zážitky obyvatele Horních Počernic s Úřadem MČ Praha 20. Míra arogance místních úředníků, zvláště ze stavebního odboru, dosáhla epických rozměrů.

Člověk by si řekl, že když potřebuje postavit plot o délce 1,3 m, aby zabránil kriminalitě a ničení vlastního pozemku, získání povolení od stavebního úřadu nebude trvat „příliš dlouho".Zadní vchod do vedlejšího domu je totiž vytrvale poškozován místními feťáky. Na pozemku je stále rozbité sklo, budova posprejovaná nacistickými symboly, najdete tu výkaly a odpadky. Neustále tak voláme městskou policii a na vlastní náklady uklízíme, aby nedošlo k poranění dětí o střepy nebo stříkačky!

Představte si, že v HP tuto záležitost řeší naše sdružení vlastníků už tři roky! Radnice nám neustále servíruje nesmyslné a nehorázné podmínky pro získání povolení! Situace je vyhrocena natolik, že jsem byl nucen vystoupit 23. 4. 2018 na jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 a celou věc zveřejnit v rámci interpelací občanů, z nichž je pořízený obrazový záznam, přístupný na www.pocernice.cz. Vřele vám doporučuji videozáznam, zejména interpelace, shlédnout. Sám jsem byl zaskočen třeba tím, že rekonstrukce obecního bytu v budově úřadu za milion korun, nebyla ohlášena stavebnímu úřadu s tím, že jde o změnu užívání z bytu na kancelář! Zakázka byla navíc zadána diletantsky a pochybné firmě. Úředník vůbec nebyl schopen interpelující občance relevantně odpovědět!

Zpět ale k našemu problému. Oslovili jsme totiž i starostku Hanu Moravcovou. Věřili jsme, že nám situaci pomůže vyřešit. Třikrát jsme s ní jednali v místě stavby budoucího plůtku. Dočkali jsme se od ní ale nanejvýš tak házení klacků pod nohy a neschopnosti cokoli řešit. O to víc mě překvapilo, že na zastupitelstvu naše společná jednání potvrdila. Bez mrknutí oka ale vzápětí prohlásila, že o věci nic neví! Chápete to?!? A hned přehodila problém na pana tajemníka. Překvapující je, že starostka má na starost i PREVENCI KRIMINALITY V HP! Nedaleko nás působí nízkoprahový klub Neposeda. Jeho sociální pracovníci odvádějí skvělou práci s dětmi, za kterou je obdivuji. Děti ale procházejí z klubu místem hrůzy u našich domů, jak se pak mají chovat civilizovaně?

Obracím se proto na občany HP s žádostí, aby na podzim přišli k volbám. Zkuste se zamyslet nad tím, zda nepotřebujeme daleko více starostu, který místo vlastního podnikání bude řešit spíše problémy nás – obyčejných lidí z Horních Počernic.

Oskar Bílek, společenství vlastníků bytového domu Božanovská 2347/2348

 

STROMY V TŘEBEŠOVSKÉ SE KÁCET NEMUSELY!?!

Na úřední desce naší radnice jsme dnes objevili tato odvolání! (Najdete je zde)

Dvě obyvatelky zmíněné ulice, ve které se nedávno kácelo více vzrostlých stromů, se odvolávají proti rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením.

Jde o Stavbu č. 3295 –TV Horní Počernice, etapa 0012 – IS ostatní komunikace.

V odvolání jasně stojí, že v původním stavebním povolení, které bylo vydáno 3.8.2007, byla vypracována projektová dokumentace, v níž nefiguruje ŽÁDNÝ STROM, který by byl určen ke kácení.

Naše radnice přesto 31. března 2017 vydala Rozhodnutí o povolení kácení dřevin a součástí jeho odůvodnění bylo právě výše uvedené stavební povolení!

Místní Odbor životního prostředí a dopravy přesto občanům i nám soustavně tvrdil, že bez kácení není rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici možná!

Znamená to, že vzrostlé stromy padly zcela zbytečně? A v ulici se právě tak zbytečně budují parkovací místa na úkor zeleně?

Ekologická zátěž lidí nejen v dané oblasti Horních Počernic roste a naše důvěra v rozhodnutí zdejšího Odboru životního prostředí a dopravy naopak klesá!

Uvidíme, jak rozhodne MHMP – odbor dopravních agend, ke kterému odvolání míří. Oběma dámám, jimž není lhostejný osud prostředí kolem nás, tímto děkujeme.

Pohled na torza stromů nás netěší.

Vám nevadí, když se v Horních Počernicích zbytečně kácejí stromy?

IMG 3152

Číst dál...

Otevřený dopis

Občané Horních Počernic se nás obrátili, abychom předali jejich otevřený dopis pražským zastupitelům. Naše zastupitelka Alena Štrobová proto dopis předala na magistrátní podatelnu a navíc oslovila všech 65 zastupitelů hl. města Prahy jednotlivě i mailem.
Velmi nás potěšila reakce paní radní Jany Plamínkové.

Vše zveřejňujeme, abyste při pondělku měli kompletní informace.

Hopáci

dopis
k textu už jsou připojeny desítky archů s podpisy

plaminkova

Podpořili jsme Dolní Chabry!

Podobné setkání s odborníky z Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu, jaké se nedávno konalo v Horních Počernicích, proběhlo v uplynulých dnech i v Dolních Chabrech. Rádi jsme přijali pozvání na setkání do restaurace Karel na Hrušovanském náměstí.Dolnochaberské čekají v souvislosti s dostavbou Pražského okruhu stejné problémy jako nás.

Jen pro zajímavost – dnes jsou v Chabrech výrazně lepší hodnoty, které se týkají čistoty ovzduší a hluku, než je tomu v naší oblasti. U nás jsou už dnes limity překročeny.

V malebných Dolních Chabrech, které leží v blízkosti Drahaňského údolí, mohou očekávat po dokončení Pražského okruhu a zprovoznění úseku 518 a 519 více než 83 000 vozidel denně. Kamionů bude více než 12 000! Negativní dopad na obyvatele si sami dokážete představit!

Odborníci z Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu – Ing. Lněničková a Ing. Kasa uváděli přesná fakta a nabízeli řešení. RNDr. Alice Dvorská, PhD., hovořila o dopadu na životní prostředí a Ing. Renata Voláková sdělila přítomným vlastní drastickou zkušenost s životem poblíž okruhu v Jesenici.

„Chci vás probudit!", řekla doslova. „Pokud už se to u vás postaví, pochopíte, že je pozdě něco dělat. Je to pouze ve vašich rukou.O zdraví své a svých blízkých musíte v této chvíli zabojovat!"

Milí Hornopočerničtí – Renatina slova platí nejen pro Dolní Chabry, ale i pro nás, Černý Most, Běchovice a další!

Více na www.rozumnadoprava.cz
Facebook Rozumná doprava

IMG 29361

Číst dál...