AKTUALITY

květnový HOPčasník je tu!

Pomůže Pavel Telička Horní Počernicím v Evropské komisi?

Víte, že kamiony ve městě vadí i mnohým známým politikům i dopravním odborníkům?

Hornopočernická radnice - hotové Bermudy!

Boj občana Oskara Bílka o právo na kultivované životní prostředí.

To vše si přečtete v aktuálním čísle HOPčasníku!

SVOBODA SLOVA

30. 4. 2018

Občané nemohou psát do Hornopočernického zpravodaje, píšou proto k nám.

Rozhodl jsem se s vámi podělit o frustrující zážitky obyvatele Horních Počernic s Úřadem MČ Praha 20. Míra arogance místních úředníků, zvláště ze stavebního odboru, dosáhla epických rozměrů.

Člověk by si řekl, že když potřebuje postavit plot o délce 1,3 m, aby zabránil kriminalitě a ničení vlastního pozemku, získání povolení od stavebního úřadu nebude trvat „příliš dlouho".Zadní vchod do vedlejšího domu je totiž vytrvale poškozován místními feťáky. Na pozemku je stále rozbité sklo, budova posprejovaná nacistickými symboly, najdete tu výkaly a odpadky. Neustále tak voláme městskou policii a na vlastní náklady uklízíme, aby nedošlo k poranění dětí o střepy nebo stříkačky!

Představte si, že v HP tuto záležitost řeší naše sdružení vlastníků už tři roky! Radnice nám neustále servíruje nesmyslné a nehorázné podmínky pro získání povolení! Situace je vyhrocena natolik, že jsem byl nucen vystoupit 23. 4. 2018 na jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 a celou věc zveřejnit v rámci interpelací občanů, z nichž je pořízený obrazový záznam, přístupný na www.pocernice.cz. Vřele vám doporučuji videozáznam, zejména interpelace, shlédnout. Sám jsem byl zaskočen třeba tím, že rekonstrukce obecního bytu v budově úřadu za milion korun, nebyla ohlášena stavebnímu úřadu s tím, že jde o změnu užívání z bytu na kancelář! Zakázka byla navíc zadána diletantsky a pochybné firmě. Úředník vůbec nebyl schopen interpelující občance relevantně odpovědět!

Zpět ale k našemu problému. Oslovili jsme totiž i starostku Hanu Moravcovou. Věřili jsme, že nám situaci pomůže vyřešit. Třikrát jsme s ní jednali v místě stavby budoucího plůtku. Dočkali jsme se od ní ale nanejvýš tak házení klacků pod nohy a neschopnosti cokoli řešit. O to víc mě překvapilo, že na zastupitelstvu naše společná jednání potvrdila. Bez mrknutí oka ale vzápětí prohlásila, že o věci nic neví! Chápete to?!? A hned přehodila problém na pana tajemníka. Překvapující je, že starostka má na starost i PREVENCI KRIMINALITY V HP! Nedaleko nás působí nízkoprahový klub Neposeda. Jeho sociální pracovníci odvádějí skvělou práci s dětmi, za kterou je obdivuji. Děti ale procházejí z klubu místem hrůzy u našich domů, jak se pak mají chovat civilizovaně?

Obracím se proto na občany HP s žádostí, aby na podzim přišli k volbám. Zkuste se zamyslet nad tím, zda nepotřebujeme daleko více starostu, který místo vlastního podnikání bude řešit spíše problémy nás – obyčejných lidí z Horních Počernic.

Oskar Bílek, společenství vlastníků bytového domu Božanovská 2347/2348

 

STROMY V TŘEBEŠOVSKÉ SE KÁCET NEMUSELY!?!

Na úřední desce naší radnice jsme dnes objevili tato odvolání! (Najdete je zde)

Dvě obyvatelky zmíněné ulice, ve které se nedávno kácelo více vzrostlých stromů, se odvolávají proti rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením.

Jde o Stavbu č. 3295 –TV Horní Počernice, etapa 0012 – IS ostatní komunikace.

V odvolání jasně stojí, že v původním stavebním povolení, které bylo vydáno 3.8.2007, byla vypracována projektová dokumentace, v níž nefiguruje ŽÁDNÝ STROM, který by byl určen ke kácení.

Naše radnice přesto 31. března 2017 vydala Rozhodnutí o povolení kácení dřevin a součástí jeho odůvodnění bylo právě výše uvedené stavební povolení!

Místní Odbor životního prostředí a dopravy přesto občanům i nám soustavně tvrdil, že bez kácení není rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici možná!

Znamená to, že vzrostlé stromy padly zcela zbytečně? A v ulici se právě tak zbytečně budují parkovací místa na úkor zeleně?

Ekologická zátěž lidí nejen v dané oblasti Horních Počernic roste a naše důvěra v rozhodnutí zdejšího Odboru životního prostředí a dopravy naopak klesá!

Uvidíme, jak rozhodne MHMP – odbor dopravních agend, ke kterému odvolání míří. Oběma dámám, jimž není lhostejný osud prostředí kolem nás, tímto děkujeme.

Pohled na torza stromů nás netěší.

Vám nevadí, když se v Horních Počernicích zbytečně kácejí stromy?

IMG 3152

Číst dál...

Otevřený dopis

Občané Horních Počernic se nás obrátili, abychom předali jejich otevřený dopis pražským zastupitelům. Naše zastupitelka Alena Štrobová proto dopis předala na magistrátní podatelnu a navíc oslovila všech 65 zastupitelů hl. města Prahy jednotlivě i mailem.
Velmi nás potěšila reakce paní radní Jany Plamínkové.

Vše zveřejňujeme, abyste při pondělku měli kompletní informace.

Hopáci

dopis
k textu už jsou připojeny desítky archů s podpisy

plaminkova

Podpořili jsme Dolní Chabry!

Podobné setkání s odborníky z Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu, jaké se nedávno konalo v Horních Počernicích, proběhlo v uplynulých dnech i v Dolních Chabrech. Rádi jsme přijali pozvání na setkání do restaurace Karel na Hrušovanském náměstí.Dolnochaberské čekají v souvislosti s dostavbou Pražského okruhu stejné problémy jako nás.

Jen pro zajímavost – dnes jsou v Chabrech výrazně lepší hodnoty, které se týkají čistoty ovzduší a hluku, než je tomu v naší oblasti. U nás jsou už dnes limity překročeny.

V malebných Dolních Chabrech, které leží v blízkosti Drahaňského údolí, mohou očekávat po dokončení Pražského okruhu a zprovoznění úseku 518 a 519 více než 83 000 vozidel denně. Kamionů bude více než 12 000! Negativní dopad na obyvatele si sami dokážete představit!

Odborníci z Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu – Ing. Lněničková a Ing. Kasa uváděli přesná fakta a nabízeli řešení. RNDr. Alice Dvorská, PhD., hovořila o dopadu na životní prostředí a Ing. Renata Voláková sdělila přítomným vlastní drastickou zkušenost s životem poblíž okruhu v Jesenici.

„Chci vás probudit!", řekla doslova. „Pokud už se to u vás postaví, pochopíte, že je pozdě něco dělat. Je to pouze ve vašich rukou.O zdraví své a svých blízkých musíte v této chvíli zabojovat!"

Milí Hornopočerničtí – Renatina slova platí nejen pro Dolní Chabry, ale i pro nás, Černý Most, Běchovice a další!

Více na www.rozumnadoprava.cz
Facebook Rozumná doprava

IMG 29361

Číst dál...

V Horních Počernicích zdravý domov lidé chtějí!

Ukázal to obrovský zájem o setkání Chceme zdravý domov, ne kamiony!, které jsme pořádali spolu s odborníky z Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu 13. března 2018 v restauraci U Bobra v Horních Počernicích.

Přišel vás takový počet, že v hospodě došly židle! Přednášející odborníci byli skvělí.

Ing. Prachař, bývalý ministr dopravy, poukázal na to, že Silniční okruh kolem Prahy je součástí globální transevropské dopravní sítě a má sloužit především tranzitní dopravě, nikoli městské. Znamená to, že oficiální a politiky tvrdě prosazovaná varianta A-ZÚR, tzn. dle Zásad územního rozvoje, přivede do města tranzitní kamionovou dopravu v rozporu s evropskou legislativou TEN-T!

RNDr. Alice Dvorská se zabývá chemií životního prostředí a přítomným vysvětlila, že představa, podle níž nás před takovou dopravní zátěží ochrání protihlukové bariéry nebo výsadba zeleně, je chiméra.

Ing. Renata Voláková je ze Sdružení občanů okolí SOKP proti hluku z dopravy. Žije v Jesenici, v blízkosti Stavby 512. „Zpočátku jsme si také mysleli, že okruh vyřeší dopravní problémy," řekla. „Vůbec jsme ale netušili, jak moc se kvalita života nás všech zhorší v momentě, kdy se uvede do provozu!" Renata nám vysvětlila, že lidé u okruhu díky kamionům téměř nemohou otevírat okna, v noci se hlukem nedá spát a zdraví lidí se rapidně horší. Bohužel úředníci ministerstva dopravy i ŘSD jsou vůči jejich požadavkům zcela neteční!

Už tedy víme, co to obnáší „průtah" kamionů Prahou. A jsme proti!
Děkujeme proto všem přednášejícím. Děkujeme i odborníkům z Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu za jejich vytrvalou podporu všem těm, kteří ji v boji za nesmyslná dopravní řešení potřebují.
Děkujeme ale hlavně vám všem, kteří jste na setkání přišli a věříme, že se nám podaří uhájit Horní Počernice bez kamionů!

Užitečné odkazy:
www.rozumnadoprava.cz
Facebook Rozumné dopravy

bobr 1

IMG 7968

Chceme zdravý domov, ne kamiony!

Plánovaná dostavba Silničního okruhu kolem Prahy nás zajímá. Horní Počernice a Černý Most totiž citelně zasáhne. Chceme skutečný okruh, nebo „průtah“, který k nám přivede kamiony? Jak se u nás reálně zvýší dopravní intenzity? Jak se nám v tom bude asi žít? Co budeme dýchat? Můžeme něco dělat? Připravte si své otázky a přijďte s odborníky probrat možnosti řešení dopravy v Horních Počernicích a jejich dopady na naše životní prostředí.

Kdy: 13. března 2018 od 18.00 hodin
Kde: Restaurace U Bobra, Na Xaverově, Horní Počernice, Božanovská 2098/26

Těšíme se na vás spolu s odborníky z Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu!

HPZ obchvat brezen web

PF 2018

851x315px Vesele vanoce HOP web 2

CHCEME HORNÍ POČERNICE JAKO MÍSTO K ŽITÍ!

Jasně to dali najevo všichni, kdo přišli na naše diskuzní setkání s Platformou za kvalitní dopravní infrastrukturu - Horní Počernice, jen dálnice nebo místo k žití?

Děkujeme vám všem za zájem! Děkujeme zástupcům Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu, kteří přijeli do Horních Počernic a problematiku obou variant Silničního okruhu kolem Prahy nám vysvětlili.

Přednášející - Ing. Antonín Prachař je bývalý ministr dopravy. V době svého působení na ministerstvu se spolu se svým týmem intenzívně zabýval přípravou Regionálního okruhu. I na diskuzním setkání 28.11. 2017 hovořil o nutnosti odvedení tranzitní kamionové dopravy mimo hlavní město. Na Pražský okruh ústí 9 dálnic a rychlostních silnic.Dochází tu k nežádoucímu mísení městské a tranzitní dopravy.Ing. Prachař uvedl nutný cíl: vyvést tranzitní, především nákladní automobilovou dopravu z hlavního města.

Prezentoval i posouzení obou variant okruhu:
Pražský okruh podle Zásad územního rozvoje, který v Praze politici až na výjimky bezhlavě protlačují, měří 47 km a daňové poplatníky vyjde na 55,5 miliard Kč!

Regionální okruh měří naproti tomu cca 68 km a vychází na daleko nižší částku -34 miliard Kč!

Prezentaci Ing. Antonína Prachaře najdete zde.

Další informace najdete na: www.rozumnadoprava.cz

JE NUTNÉ VÉST ODBORNOU DISKUZI O OBOU VARIANTÁCH OKRUHU!

Náš HOPčasník! Už míří do vašich schránek!

Dozvíte se v něm, že budoucnost dopravy v Horních Počernicích bude po dokončení Silničního okruhu kolem Prahy opravdová noční můra!

Dále, za co radnice v Horních Počernicích vyhodila 600 000 Kč.

Ani to ještě nestačí – přečtěte si o Tsunami na naší radnici!

Více v Hopčasníku – další tipy a nápady nám můžete psát do zpráv na fcb nebo na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

hopcasnik A3 VOJ V5-min