AKTUALITY

PF 2018

851x315px Vesele vanoce HOP web 2

CHCEME HORNÍ POČERNICE JAKO MÍSTO K ŽITÍ!

Jasně to dali najevo všichni, kdo přišli na naše diskuzní setkání s Platformou za kvalitní dopravní infrastrukturu - Horní Počernice, jen dálnice nebo místo k žití?

Děkujeme vám všem za zájem! Děkujeme zástupcům Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu, kteří přijeli do Horních Počernic a problematiku obou variant Silničního okruhu kolem Prahy nám vysvětlili.

Přednášející - Ing. Antonín Prachař je bývalý ministr dopravy. V době svého působení na ministerstvu se spolu se svým týmem intenzívně zabýval přípravou Regionálního okruhu. I na diskuzním setkání 28.11. 2017 hovořil o nutnosti odvedení tranzitní kamionové dopravy mimo hlavní město. Na Pražský okruh ústí 9 dálnic a rychlostních silnic.Dochází tu k nežádoucímu mísení městské a tranzitní dopravy.Ing. Prachař uvedl nutný cíl: vyvést tranzitní, především nákladní automobilovou dopravu z hlavního města.

Prezentoval i posouzení obou variant okruhu:
Pražský okruh podle Zásad územního rozvoje, který v Praze politici až na výjimky bezhlavě protlačují, měří 47 km a daňové poplatníky vyjde na 55,5 miliard Kč!

Regionální okruh měří naproti tomu cca 68 km a vychází na daleko nižší částku -34 miliard Kč!

Prezentaci Ing. Antonína Prachaře najdete zde.

Další informace najdete na: www.rozumnadoprava.cz

JE NUTNÉ VÉST ODBORNOU DISKUZI O OBOU VARIANTÁCH OKRUHU!

Náš HOPčasník! Už míří do vašich schránek!

Dozvíte se v něm, že budoucnost dopravy v Horních Počernicích bude po dokončení Silničního okruhu kolem Prahy opravdová noční můra!

Dále, za co radnice v Horních Počernicích vyhodila 600 000 Kč.

Ani to ještě nestačí – přečtěte si o Tsunami na naší radnici!

Více v Hopčasníku – další tipy a nápady nám můžete psát do zpráv na fcb nebo na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

hopcasnik A3 VOJ V5-min

Horní Počernice, jen dálnice nebo místo k žití?

Srdečně zveme na diskuzní setkání s odborníky.

Úterý 28.11. od 18 hodin v restauraci U Bobra, Božanovská 2098 (hřiště Xaverov)

Téma: Pražský okruh, Stavba 511, Regionální varianta trasy mimo Prahu.

Přijďte se dozvědět informace o tom, co v dopravě Horním Počernicím hrozí!

HPZ obchvat A5 web

Připomínky ke zhodnocení projektu MAP – ke snížení zátěže nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším

Kompletní připomínky k projektu MAP naleznete zde.

Veřejné projednání „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1, hotel Olšanka.

Horní Počernice ani Černý Most vůbec nebyly posouzeny, protože se jich údajně Stavba 511 vůbec netýká, přestože v rámci procesu EIA byl posuzován vliv na životní prostředí po uvedení SOKP 511 do provozu.
Z Horních Počernic na jednání dorazili pouze pan Vladimír Hošek ze spolku Chvalská a naše zastupitelka Alena Štrobová.

Na základě dopravních intenzit byly modelovány prognózy hluku a emisí a dopady na lidské zdraví. Je evidentní, že pokud by byly zahrnuty do této analýzy Horní Počernice a Černý Most, hygienické limity by byly výrazně překračovány! Při výpočtu dopravních intenzit se vycházelo z dat TSK/IPR, která jsou nižší než data ČVUT a ŘSD.

Např. pro úsek 510 jsou prognózy po dostavbě okruhu následující: TSK/IPR 111 000, ČVUT 133 000, ŘSD 150 000.Když v diskuzi zástupkyně „Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu" upozornila na to, že navazující úsek 510 je v rozporu s evropským nařízením TEN-T (tzn., že trasa musí míjet sídelní útvary), byla jí sdělena geniální myšlenka, že TEN-T se týká pouze nově budovaných úseků a 510 už tam přece dávno stojí! Z toho důvodu se na ni nařízení nevztahuje. Tak co prý ještě chceme?
Nechceme to rozhodně vzdát!

Přijďte proto na konferenci Kamiony do města nepatří. Koná se 11.října 2017 od 17.00 hodin v centru Plechárna, Bryksova 1002/20 – Praha 9 – Černý Most.

Pozvánka na konferenci zde.

Prezentace MAP - Snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším

Prezentace studie zástupci firmy EKOLA v ZŠ Bártlova:
Zhruba deset přítomných občanů se nic moc o tom, v jakém prostředí v Horních Počernicích žijeme, nedozvědělo.

Projekt je bohužel časově a finančně limitován. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace je z ledna 2017, projekt končí
v prosinci 2017.
Z toho důvodu nebylo možné měřitstav ovzduší na podzim a v zimě. Právě v tomto období jsou ale koncentrace škodlivin nejvyšší.
Aktivní jsou i různé typy zdrojů a panují odlišné povětrnostní podmínky.

Podle odbornice v publiku by bylo třeba, aby projekt trval alespoň o půl roku déle, vzorkovalo se déle, v jiných obdobích a i na jiných lokalitách v naší městské části.

Cíle projektu – získání odborných informací o stavu, příčinách a reálných možnostech řešení/opatření z toho důvodu proto ani splněny
být nemohly.

Nicméně studie může sloužit jako podklad pro získání možných dotací na detailnější zpracování stavu hluku a ovzduší u nás.
Připomínky ke studii je možné podat do 20. října 2017 Ing. Lence Tomsové.

Přijdete???

Chcete se ptát na podmínky života v naší městské části? Tento týden máte možnost hned dvakrát!

  • 26.9.2017 od 17.00 hodin v ZŠ Bártlova – Setkání občanů s radními a zpracovateli projektu: „Místní akční plán na snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 hlukem a znečištěným ovzduším."
    Diskutovat bude možné nejen o zpracovaných výsledcích měření, ale i o možných opatřeních k nápravě.
  • 27.9.2017 od 13.00 hodin v hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3
    Veřejné projednání „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1

Podrobnosti a podklady zde.

Místo Olšanka a čas 13.00. Vymysleli to na nás ďábelsky geniálně. Hlavně, aby nikdo nepřišel!

Kauza údajné množírny už je uzavřena

Na osud týraných psů v oblasti U Palečku v Horních Počernicích upozorňovala naše zastupitelka Alena Štrobová už před několika lety. Pejsci byli nakonec loni v srpnu Městskou veterinární správou a Městskou policií z nevhodné péče odebráni.

Níže je odkaz na reportáž o jejich dalším osudu. Posuďte sami, jak náš úřad v jejich příběhu nakonec rozhodl. Budeme rádi, když nám svůj názor i napíšete.

Reportáž zde

Setkání na téma hluk, Metropolitní plán a recyklace

Milí obyvatelé Horních Počernic, 13. a 14. červen 2017 - 17.00 hodin si zapište do diářů! Vedení naší městské části pořádá před prázdninami hned dvě důležitá setkání s radními.

První setkání
13. 6. od 17.00 na Chvalském zámku

Tématem je „Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 hlukem a znečištěným ovzduším."

Hluk a znečištěný vzduch? Přijďte zjistit, jak jsme na tom! Kde se vůbec v Horních Počernicích měřilo? A hlavně – s jakými výsledky?

Druhé setkání aneb lehce utajená párty
14. 6. od 17.00 na Chvalském zámku

Projednávat se tentokrát bude „Metropolitní plán a jeho projednávání s hlavním městem Prahou." Dále i „Pozemek určený k recyklaci v naší městské části v lokalitě P3 Park a Metrostav."

Zatímco o první akci naše MČ informuje na svém webu (aktuality z Horních Počernic), dále na www.zdravehornipocernice.cz + FaceBooku, o druhém setkání, s výjimkou HPZ, neinformuje vůbec.

Škoda, protože Metropolitní plán i možná recyklace jsou témata pro občany velmi zásadní.

Nenechte si ujít informace o jakou recyklaci se jedná? A také, jaký je záměr na pozemku k recyklaci určeném?

Přijďte se podívat na obě setkání s radními. Nezapomeňte, že oba dny jsou zajímavými informacemi přímo nacpané!

HLUK